Ana Sayfa
Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri

Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri

Bölümümüzde çeşitli konularda yapılmakta olan seminerler hakkındaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 
 
SEMİNER 1 : "Ekleşme Dizisinde İsim ve Fiil Kategorisinin Takibi Kanunu"  Prof. Dr. Zikri TURAN
SEMİNER 2: "Klasik Türk Şiirinde Şifalı Bitkiler" - Prof. Dr. Baytram Ali KAYA
SEMİNER 3: "Ters Dizim Sözlükleri" - Arş. Gör. Bahri KUŞ
SEMİNER 4: "Sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür”: Divan Edebiyatında Otobiyografik Metinler ve Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si - Doç. Dr. Vildan CAOŞKUN
SEMİNER: 5 "Dil Bilimi Açısından Benzetmeler" - Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK
SEMİNER 6: "Klasik Türk Şiirinin Estetik Çözümlemesi: Yüklem Öncelemeleri" - Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
SEMİNER 7: "Metafor Üzerine" - Prf. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU
SEMİNER 8: "Somut Olmayan Kültürel Miras" - Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
SEMİNER 9: "Japonya'da Türkoloji Çalışmaları" Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI
SEMİNER 10: "Niçin Şerh?" Doç. Dr. Ozan YILMAZ
SEMİNER 11: "Cümlenin Sınıflandırılmasında Kullanılan Olumluluk-Olumsuzluk Kategorisi Üzerine"  Yrd. Doç . Dr. Ayşe AYDIN
SEMİNER 12: "Türkçede Yapım Kategorisi" Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TOPÇU
SEMİNER 13: "Fıkıh Usulü" Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY
SEMİNER 14: "Kaos Teorisi"  Yrd. Doç. Dr. Hacı Amet YILDIRIM
SEMİNER 15: "Türk Dil Bilgisi ve Türk Edebiyat Bilgisinin Çeşitli Meseleleri Üzerinde Görüşmeler"
SEMİNER 16: "Tasvir Ek Fiilinin Yapısı Üzerine" Arş. Gör. Dr. Bahri KUŞ