Ana Sayfa
Öğrenci
Danışmanlıklar

Danışmanıklar

 

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 

Danışmanlık MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. (2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır. (3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili birimlere ve öğrencilere duyurur.

SINIF

ÖĞRETİM ÜYESİ

1. Sınıf 1. Öğretim

Doç. Dr Gülsemin HAZER

1. Sınıf 2. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN

2. Sınıf 1. Öğretim

Doç. Dr. İlhan UÇAR

2. Sınıf 2. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK

3. Sınıf 1. Öğretim

Doç. Dr. Vildan COŞKUN

3. Sınıf 2. Öğretim

Yrd. Doç Dr. Çiğdem TOPÇU

4. Sınıf 1. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN

4. Sınıf 2. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN

Artık Yıl 1. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN

Artık Yıl 2. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN