Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA

Bölümümüz öğrencilerine, dört yıllık eğitim-öğretim sürecinin ilk dört yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli saha ve dönemlerine ait dil yadigârlarını anlama ve kavrama imkânı veren dil becerisini kazandıracak bir öğretim programı sunulmaktadır. Son dört yarıyılında ise, ağırlıklı olarak edebî metinlerin kuramsal çerçevede incelenip yorumlanabilmesini sağlayacak bilgi ve usuller öğretilmektedir.  Ayrıca öğrencilerin edindikleri temel bilgileri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak kullanmalarına zemin oluşturacak seçmeli ders imkânları da müfredatımızda yoğun ölçüde yer almaktadır.

Bölümümüzün  kurulduğu 1993 yılından beri yüksek lisans ve doktora programlarında da öğretim yapılmaktadır.  Yürütülen programların bölümümüzü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri arasında seçkin bir yere oturtan nitelikleri barındırdığı düşüncesindeyiz.

***

Türk dilinin tarihini bilen; Türk dilinin tarihî ve günümüz metinlerini okuyup anlayabilen, bu metinleri dil bilgisi ve edebî yönleriyle inceleyebilen; karşılaştığı metinleri farklı disiplin ve usulleri kullanarak değerlendirebilen; Türk dilinin inceliklerini ortaya koyan metinlerini anlama becerisini kalem oynatabilme yeteneğiyle buluşturan öğrenciler yetiştirmek, bölümümüzün öncelikli amacıdır.