Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 97 18
2. Öğretim Öğrencisi 68 17
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 165 35
Genel Toplam 200