Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 399 105
2. Öğretim Öğrencisi 326 122
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 725 227
Genel Toplam 952