Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 398 104
2. Öğretim Öğrencisi 325 122
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 723 226
Genel Toplam 949