Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 191 40
2. Öğretim Öğrencisi 139 28
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 330 68
Genel Toplam 398