Ana Sayfa
Akademik
Danışmanlıklar

DANIŞMANLIKLAR

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güncel Danışmanlıklar 

1. SINIF

I.Ö.

II.Ö.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TOPÇU

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN

2. SINIF

I.Ö.

II.Ö.

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÇAKMAKER

Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ

3. SINIF

I.Ö.

II.Ö.

Prof. Dr. Gülsemin HAZER

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜRKMEZ

4. SINIF

I.Ö.

II.Ö.

Doç. Dr. İlhan UÇAR

Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM

ARTIK YILLAR

Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KÖKTAN

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KAPLAN

 

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 

Danışmanlık MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. (2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır. (3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili birimlere ve öğrencilere duyurur.