Ana Sayfa
Duyurular
Türk Dil Bilgisi ve Türk Edebiyat Bilgisinin Çeşitli Meseleleri Üzerine Görüşmeler

TÜRK DİL BİLGİSİ VE TÜRK EDEBİYAT BİLGİSİNİN ÇEŞİTLİ MESELELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Türk dil bilgisinin kuralları ve unsurları ile ilgili sorunları görüşmek ve önceden belirlenen dilcilik konuları üzerinde sohbet etmek amacıyla bir dizi bilimsel toplantı yapmayı düşünmekteyiz.

Türk Dili alanını uzmanlık alanı olarak belirleyen bilim insanlarını doğrudan ilgilendiren bu konuların, diğer alanlarda çalışan bilim insanlarının yapacağı katkılarla, istenilen seviyede ele alınacağına inanmaktayız.

Bu toplantıların ilki Türk dilinde kelime ile ek kategorileri arasındaki farklılıklar ve bu kategorilerin arasındaki sınırları tayin eden âmiller olmak üzere 01.03.2017 Çarşamba günü Saat:14.00’te Bölümümüz toplantı ve seminer odasında yapılacaktır.

İkinci toplantı Türk dilinde kelime ile ek kategorileri arasındaki farklılıklar ve bu kategorilerin arasındaki sınırları tayin eden âmiller II (15.03.2017 Çarşamba Saat 14:00)