Ana Sayfa
Duyurular
Seminer: “sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür”: Divan Edebiyatında Otobiyografik Metinler ve Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si

SEMİNER: “Sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür”: Divan Edebiyatında Otobiyografik Metinler ve Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü seminerlerinin dördüncüsü olan “Sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür”: Divan Edebiyatında Otobiyografik Metinler ve Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si adlı seminer 24.02.2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Seminerde Doç. Dr. Vildan S. Coşkun'un hazıladığı Divan Edebiyatında Otobiyografik Metinler ve Za‘îfî’nin Sergüzeştnâme’si (İSAM yay. 2011) adlı kitap analiz edilmiştir. Coşkun, bu kitabında 16. yy. divan şairlerinden Za‘îfî’nin (ö. 1557 veya 59) kendisinin eğitim, meslekîve edebî hayatını kaleme aldığı Kitâb-ı Sergüzeşt-i Za‘îfî (1555) adlı eserinin tenkitli metnini neşretmiş, aynı zamanda hem bu eser üzerindehem de tür ve konu etrafında yaptığı araştırmaları ele almıştır. Kitapla bağlantılı olarak şu başlıklar etrafında toplanan konular seminerde dinleyicilerle paylaşılmıştır:

Kitâb-ı Sergüzeşt-i Za‘îfî'nin dil ve edebi açıdan, tarihi ve tasavvufi yönden incelenmesiyle elde edilen sonuçlar; İslâm medeniyetlerinin oluşturduğu edebiyatlarda sergüzeştnâme türünün tarihi gelişimi; batı'da otobiyografinin tarihi gelişimi, batı'da doğuda otobiyografinin olup olmadığı tartışmaları, Türk Edebiyatı'nda sergüzeştnâ türü, Türk edebiyatı'nda otobiyografinin ilk kez 19. asırda ortaya çıktığı görüşü etrafındaki düşünceler, edebiyatla tarihin buluşma noktası olarak Kitâb-ı Sergüzeşt-i Za‘îfî', doğunun sergüzeşti ile batının otobiyografisinin aynılaşıp aynılaşmadığı... Seminer, sorulan soru ve yapılan katkılarla sona erdi.

Fotoğraflar