Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 317 85
2. Öğretim Öğrencisi 273 99
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 590 184
Genel Toplam 774