Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 388 116
2. Öğretim Öğrencisi 362 119
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 750 235
Genel Toplam 985