Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 407 112
2. Öğretim Öğrencisi 352 123
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 759 235
Genel Toplam 994