Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 331 99
2. Öğretim Öğrencisi 297 109
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 628 208
Genel Toplam 836