Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 398 109
2. Öğretim Öğrencisi 345 120
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 743 229
Genel Toplam 972