Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 419 118
2. Öğretim Öğrencisi 358 125
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 777 243
Genel Toplam 1020