Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 411 111
2. Öğretim Öğrencisi 354 123
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 765 234
Genel Toplam 999