Ana Sayfa
Duyurular
Yeni Yayın
Yeni Yayın

Yeni Yayın

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU'un yeni kitabı Bitmeyen Başlangıçlar - Şiir Üzerine Denemeler, Şule Yayınları tarafından yayımlandı. 

"Bitmeyen Başlangıçlar’daki yazıların tamamında başat olan yaklaşım, modern Türk şiirinin oluşum sürecinde bireysel poetik tavırlar ile tarihsel öğelerin karşılıklı etkileşimini içeriden anlama gayreti olarak öne çıkıyor. Son iki yüzyılın şiir macerasını modernizm parantezinde anlamak ve insanın yeniden algılanması ve sunuluşundaki değişim, dönüşüm, birey olma süreci, gelenekle kurulan ilişki biçimleri, toplumun ve doğanın yeniden ele alınışı gibi meselelere odaklanan kitap, deyiş yerindeyse "durmadan aynı başlangıcın yeniden üretildiği ama aynı zamanda bir akışın da cereyan edip durduğu bir süreci" tartışmaya açıyor.

Bitmeyen Başlangıçlar okuru, hem "şiir" üzerinden “Türk modernleşmesi”ni hem de 'modernleşme' üzerinden "Türk şiirini bir öncekini inkâr etmeyen başlangıçlar bağlamında düşünmeye davet ediyor."

 

 

Fotoğraflar