Ana Sayfa
Duyurular
Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yeni Kitap Yayını
Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yeni Kitap Yayını

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yeni Kitap Yayını

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bayram Ali KAYA, Doç. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Vildan S. COŞKUN ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan KAPLAN'ın birlikte hazırladıkları "Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler" isimli eser uluslararası yeyınevi Kesit tarafından basıldı. Arka kapak yazısından: 

"Kültür ve medeniyet tarihimizin birikimleri arasında özel bir yeri bulunan Klasik Türk edebiyatı kendine özgü kavramları, imajları ve estetik dünyası ile yaklaşık altı asır etkisini sürdürmüş bir edebiyat geleneğidir. Bugün hem farklılaşan dil hem de kültürel dönüşüm sebebiyle uzaklaştığımız bu kadim edebiyatımızı doğru anlayabilmek için dönemin sanat anlayışından sosyal hayatına kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bunun için kuralları belli olan ve kendine has bir sistemi bulunan bu edebiyatın temel bilgilerinin öğrenilmesi zorunludur. Aynı zamanda bu bilgiler Klasik Türk edebiyatını doğru bir şekilde yorumlamak ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için de gerekli alt yapıyı sağlayacaktır. Bu bakış açısının ve birikimin elde edildiği önemli safhalardan biri ise lisans dönemindeki Klasik Türk edebiyatı temel eğitimidir.
Bu ders kitabı böyle bir ihtiyacı karşılamak ve sahanın gerektirdiği temel bilgileri ayrıntıya girmeden sade ve anlaşılır bir şekilde vermek amacıyla, Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler dersine giren hocaların tecrübelerinden hareketle hazırlandı. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan bu kitabın üniversitelerin başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere ilgili bölümlerine ve alana merakı olanlara faydalı olmasını dileriz."

 

Fotoğraflar